Home Tags Aniko Mezo

Tag: Aniko Mezo

TAKTIPO – Typographic Card Game

TAKTIPO, a card game that helps you to learn the basics of typography and type anatomy quite easily. Monika Rudics, Balazs Szemmelroth, and Aniko Mezo...