Home Tags Kakinokinoshita

Tag: Kakinokinoshita

Kakinokinoshita Art Gallery Branding by Masaomi Fujita (Tegusu)

Art direction, graphic design, and branding by Masaomi Fujita of studio Tegusu for the Kakinokinoshita art gallery. Masaomi Fujita is an art director and graphic...