Home Tags Alexis Vasilikos

Tag: Alexis Vasilikos

Mumbling Love Songs to Strangers by Alexis Vasilikos

Mumbling Love Songs to Strangers – black and white fine art photography by Alexis Vasilikos. Born in 1977, Alexis Vasilikos is an Athens, Greece based...