Identity Design for Sommelier Markov Anatoly by Pavel Emelyanov

Classy Identity Design.

Work by Russian designer Pavel Emelyanov for Sommelier Markov Anatoly. Photography by Pleshkov Andrey.

Identity Design for Sommelier Markov Anatoly by Pavel Emelyanov
Identity Design for Sommelier Markov Anatoly by Pavel Emelyanov
Identity Design for Sommelier Markov Anatoly by Pavel Emelyanov
Identity Design for Sommelier Markov Anatoly by Pavel Emelyanov